top of page

เกี่ยวกับ "เรา"

Hand Drawn Vector Shapes 21.png

มาค้นหาพลังที่อยู่ในตัวเรา เพื่อร่วมกันก้าวผ่านเรื่องราวที่อาจฝังใจไปด้วยกัน กับ แพลตฟอร์มของ “เรา” แพลตฟอร์มพลังบวกที่ปลอดภัยของเพื่อนที่เข้าใจ “rao.asia”

ปี 2564-2566 แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ สมาคมเพศวิถีศึกษา ร่วมกับองค์กรออกแบบการสื่อสารเพื่อสังคม ไซด์คิก (Sidekick) พร้อมเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ทำงานกับวัยรุ่นเยาวชนและวัยเริ่มทำงานกว่า 270 คน จาก 18 มหาวิทยาลัย โดยทั้งหมดเป็นผู้ที่เคยผ่านเหตุการณ์กระทบกระเทือนทางร่างกายและจิตใจ เพื่อมาร่วมกันออกแบบนวัตกรรม ที่จะเสริมพลังให้กับผู้หญิงทุกคนสามารถเผชิญเรื่องราวที่อาจฝังใจ และก้าวผ่านมันไปด้วยกัน หลังพบว่าสถานการณ์ความรุนแรงและการคุกคามทางเพศ โดยเฉพาะบนพื้นที่ออนไลน์มีผลกระทบต่อเยาวชนมากขึ้น

ดังนั้นตลอดช่วงสองปีที่ผ่านมา จึงได้มีการออกแบบ คิดค้นพัฒนา ไปจนถึงการทดลองปฎิบัติร่วมกัน ผลที่ได้คือชุมชนออนไลน์ ที่เรียกว่า “เรา” rao.asia โดยเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับ 1 เพื่อให้ผู้ใช้มั่นใจว่าจะได้รับแต่พลังบวก อุ่นใจทุกครั้งที่ใช้ พร้อมข้อคิดดีๆ ในการใช้ชีวิตและก้าวข้ามปัญหาต่างๆ เพราะมีทีมงาน และผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลการใช้งานอยู่ตลอด

เนื่องในเดือนยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล จึงมีการจัดงานเปิดตัว ชุมชนออนไลน์ “เรา” เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ได้ทดลอง Public Beta Testing ก่อนใช้งานเต็มรูปแบบในต้นปี 2567 

พันธมิตรโครงการ

Logo-แผนงาน-รวม (1).png
Logo_RGB_HEX_ThaiHealth_2022_Logo_TH_2Colors.png
bottom of page