top of page

ก้าวผ่านวันดาวน์ๆ กับ ภูเขา บุญรอด

มาเรียนรู้การก้าวข้ามวันดาวน์ๆ และฮีลใจไปกับ “ภูเขา บุญรอด”

ใช้ชีวิตให้มีความสุข กับคนที่รัก และสิ่งที่ชอบ

ความสุขอยู่รอบตัวเรา เป็นตัวของตัวเอง อยู่กับปัจจุบัน

เพราะเชื่อว่าทุกคนสามารถก้าวข้ามความรู้สึกที่ไม่ดี เรื่องราวที่ไม่ดีไปได้

ความคิดเห็น

Condividi i tuoi pensieriScrivi il primo commento.
bottom of page